The University of Chicago Library
Mamluk Primary Bibliography
Mamluk Bibliography Online
Author OROR
Title OROR
Subject
Language
Maximum number of hits per page:

Authors Browse | Subjects Browse

Records found: 129


* If you can't see the diacritics correctly, please see Configuring Browsers for Unicode.

<< Previous 50 hits  51-100 of 129  Next 29 hits >>

 

 

51. Ibn Taymīyah, Aḥmad ibn ʿAbd al-Ḥalīm (1263-1328). Majmūʿ Fatāwá Aḥmad ibn Taymīyah. Edited by ʿAbd al-Raḥmān ibn Muḥammad ibn Qāsim al-ʿĀṣimī wa-ibnuh Muḥammad. 37 vols.. Beirut: Muʾassasat al-Risālah, 1997.
Subjects: Fiqh/Fatwas
52. al-Nawawī, Muḥyī al-Dīn Abū Zakariyyā Yaḥyá ibn Sharaf (1233-1277). Rawḍat al-Ṭālibīn wa-ʿUmdat al-Muftīn. Supervised by Zuhayr al-Shāwīsh. 12 vols.. Beirut and Damascus: al-Maktab al-Islāmī lil-Ṭibāʿah wa-al-Nashr, [n.d.].
Notes: Reprint of the 1960s edition.
Uniform Title: Rawḍat al-Ṭālibīn wa-ʿUmdat al-Muftīn
Subjects: Fatwas/Fiqh
53. al-Nawawī, Muḥyī al-Dīn Abū Zakariyyā Yaḥyá ibn Sharaf (1233-1277). Fatāwá al-Imām al-Nawawī al-Musammá al-Masāʾil al-Manthūrah. 208 pp.. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmīyah, 1982.
Uniform Title: al-Masāʾil al-Manthūrah
Subjects: Fatwas
54. al-Nawawī, Muḥyī al-Dīn Abū Zakariyyā Yaḥyá ibn Sharaf (1233-1277). al-Manthūrāt wa-ʿUyūn al-Masāʾil al-Muhimmāt. Edited by ʿAbd al-Qādir Aḥmad ʿAṭā. 304 pp.. Cairo: Dār al-Kutub al-Islāmīyah, 1981.
Uniform Title: al-Manthūrāt wa-ʿUyūn al-Masāʾil al-Muhimmāt
Subjects: Fatwas
55. al-Nawawī, Muḥyī al-Dīn Abū Zakariyyā Yaḥyá ibn Sharaf (1233-1277). Ādāb al-Fatwá wa-al-Muftī wa-al-Mustaftī. Edited by Bassām ʿAbd al-Wahhāb al-Jābī. 96 pp.. Damascus: Dār al-Fikr, 1988.
Uniform Title: Ādāb al-Fatwá wa-al-Muftī wa-al-Mustaftī
Subjects: Fatwas
56. Ibn al-Naqqāsh, Shams al-Dīn Abū Umāmah Muḥammad ibn ʿAlī al-Dakkālī al-Miṣrī (1320-1362). Kitāb al-Madhammah fī Istiʿmāl Ahl al-Dhimmah. Edited by ʿAbd Allāh Ibrāhīm ibn ʿAlī al-Ṭurayqī. 149 pp.. al-Riyāḍ: Dār al-Muslim, 1995.
Series: Taḥqīq al-Turāth, 2
Uniform Title: Kitāb al-Madhammah fī Istiʿmāl Ahl al-Dhimmah
Subjects: Christianity and Judaism/Fatwas
57. al-Baʿlī, ʿAlāʾ al-Dīn ʿAlī ibn Muḥammad al-Ḥanbalī (ca.1350-1401). al-Qawāʿid wa-al-Fawāʾid al-Uṣūlīyah wa-mā Yataʿallaq bihā min al-Aḥkām al-Farʿīyah. Edited by ʿAbd al-Karīm al-Fuḍaylī. 398 pp.. Beirut and Ṣaydā: al-Maktabah al-ʿAṣrīyah, 1998.
Uniform Title: al-Qawāʿid wa-al-Fawāʾid al-Uṣūlīyah wa-mā Yataʿallaq bihā min al-Aḥkām al-Farʿīyah
Subjects: Fiqh/Fatwas
58. Ibn Taymīyah, Aḥmad ibn ʿAbd al-Ḥalīm (1263-1328). Majmūʿat al-Fatāwá. Edited by ʿĀmir al-Jazzār, and Anwar al-Bāz. 37 vols. in 20. al-Riyad: Maktabat al-ʿUbaykān, and al-Manṣūrah: Dār al-Wafāʾ, 1998.
Uniform Title: Majmūʿ al-Fatāwá
Subjects: Fatwas
59. al-Sakhāwī, Muḥammad ibn ʿAbd al-Raḥmān (1427 or 8-1497). al-Ajwibah al-Murḍiyah fīmā Suʾil (al-Sakhāwī) ʿanh min al-Aḥādīth al-Nabawīyah. Edited by Muḥammad Isḥāq Muḥammad Ibrāhīm. 3 vols.. al-Riyad: Dār al-Rāyah, 1418 [1997-1998].
Uniform Title: al-Ajwibah al-Murḍiyah
Subjects: Hadith/Fatwas
60. al-Sakhāwī, Muḥammad ibn ʿAbd al-Raḥmān (1427 or 8-1497). al-Fatāwá al-Ḥadīthīyah: al-Fatāwá min "1-100". Edited by ʿAlī Riḍā ibn ʿAbd Allāh ibn ʿAlī Riḍā. 376 pp.. Damascus and Beirut: Dār al-Maʾmūn lil-Turāth, 1995.
Series: Silsilat al-Fatāwá al-Ḥadīthīyah,
Uniform Title: al-Ajwibah al-Murḍiyah
Subjects: Fatwas/Hadith
61. al-Sulamī, ʿIzz al-Dīn ʿAbd al-ʿAzīz ibn ʿAbd al-Salām al-Dimashqī (1181 or 2-1262). Fatāwá Shaykh al-Islām ʿIzz al-Dīn ibn ʿAbd al-Salām. Edited by Muḥammad Jumʿah Kurdī. 620 pp.. Beirut: Muʾassasat al-Risālah, 1996.
Uniform Title: Fatāwá
Subjects: Fatwas
62. Ibn Taymīyah, Aḥmad ibn ʿAbd al-Ḥalīm (1263-1328). al-Lumʿah fī al-Ajwibah al-Sabʿah. Edited by Sulaymān ibn Ṣāliḥ al-Ghuṣn. 105 pp.. al-Riyad: Dār al-Ṣumayʿī, 1998.
Uniform Title: al-Lumʿah fī al-Ajwibah al-Sabʿah
Subjects: Fatwas
63. Ibn Taymīyah, Aḥmad ibn ʿAbd al-Ḥalīm (1263-1328). al-Fatāwá al-Kubrá: Majmūʿat Fatāwá. Edited by Aḥmad Kanʿān. 5 vols.. Beirut: Dār al-Arqam ibn Abī al-Arqam, 1999.
Uniform Title: al-Fatāwá al-Kubrá
Subjects: Fatwas
64. al-Baʿlī, ʿAlāʾ al-Dīn ʿAlī ibn Muḥammad al-Ḥanbalī (ca.1350-1401). al-Akhbār al-ʿIlmīyah min al-Ikhtiyārāt al-Fiqhīyah min Fatāwá Shaykh al-Islām Ibn Taymīyah. Edited by Muḥammad Ḥāmid al-Fiqī. xv, 375 pp.. [Cairo]: Maktabat al-Sunnah al-Muḥammadīyah, 1950.
Uniform Title: al-Akhbār al-ʿIlmīyah min al-Ikhtiyārāt al-Fiqhīyah li-Shaykh al-Islām Ibn Taymīyah
Subjects: Fiqh/Fatwas
65. al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn ʿAbd al-Raḥmān ibn Abī Bakr (1445-1505). Adab al-Fityā. Edited by Muḥammad ʿAbd al-Fattāḥ Sulaymān ʿAmāwī and Muḥammad Aḥmad al-Rawāshidah. 127 pp.. Beirut: al-Maktab al-Islāmī, Amman: Dār ʿAmmār, 1985.
Series: Silsilat Nafāʾis al-Turāth al-Islāmī, 1
Uniform Title: Adab al-Fityā
Subjects: Fiqh/Fatwas
66. al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn ʿAbd al-Raḥmān ibn Abī Bakr (1445-1505). Nuzūl ʿĪsá ibn Maryam Ākhir al-Zamān. Edited by Muḥammad ʿAbd al-Qādir ʿAṭā. 94 pp.. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmīyah, 1985.
Uniform Title: Nuzūl ʿĪsá ibn Maryam Ākhir al-Zamān
Subjects: Islam--Sunni/Fatwas
67. al-Qarāfī, Shihāb al-Dīn Aḥmad ibn Idrīs (d.1285). al-Iḥkām fī Tamyīz al-Fatāwá ʿan al-Aḥkām wa-Taṣarrufāt al-Qāḍī wa-al-Imām. Edited by Maḥmūd ʿArnūs. xiii, 82 pp.. [Cairo]: Maktab Nashr al-Thaqāfah al-Islāmīyah, 1938.
Uniform Title: al-Iḥkām fī Tamyīz al-Fatāwá ʿan al-Aḥkām wa-Taṣarrufāt al-Qāḍī wa-al-Imām
Subjects: Fatwas
68. al-Qarāfī, Shihāb al-Dīn Aḥmad ibn Idrīs (d.1285). al-Iḥkām fī Tamyīz al-Fatāwá ʿan al-Aḥkām wa-Taṣarrufāt al-Qāḍī wa-al-Imām. Edited by ʿAbd al-Fattāḥ Abū Ghuddah. 338 pp.. Aleppo: Maktab al-Maṭbūʿāt al-Islāmīyah, and Beirut: Dār al-Bashāʾir al-Islāmīyah, 1995.
Notes: First edition: 1967.
Uniform Title: al-Iḥkām fī Tamyīz al-Fatāwá ʿan al-Aḥkām wa-Taṣarrufāt al-Qāḍī wa-al-Imām
Subjects: Fatwas
69. al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn ʿAbd al-Raḥmān ibn Abī Bakr (1445-1505). al-Ḥāwī lil-Fatāwī fī al-Fiqh wa-ʿUlūm al-Tafsīr wa-al-Ḥadīth wa-al-Uṣūl wa-al-Naḥw wa-al-Iʿrāb wa-Sāʾir al-Funūn. Edited by ʿAbd al-Laṭīf Ḥasan ʿAbd al-Raḥmān. 2 vols.. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmīyah, 2000.
Uniform Title: al-Ḥāwī lil-Fatāwá
Subjects: Fatwas
70. Ibn Taymīyah, Aḥmad ibn ʿAbd al-Ḥalīm (1263-1328). al-Qawāʿid al-Fiqhīyah al-Khams al-Kubrá wa-al-Qawāʿid al-Mundarijah taḥtahā: Jamʿ wa-Dirāsah min Majmūʿ Fatāwá Shaykh al-Islām Ibn Taymīyah. Collected by Ismāʿīl ibn Ḥasan ibn Muḥammad ʿUlwān. 520 pp.. al-Dammām: Dār Ibn al-Jawzī, 2000.
Subjects: Fatwas
71. Ibn Taymīyah, Aḥmad ibn ʿAbd al-Ḥalīm (1263-1328). Jāmiʿ al-Ṣaḥīḥ fī Fatāwá al-Marʾah al-Muslimah min Majmūʿ Fatāwá .... Edited by Muḥammad ibn Riyāḍ al-Salafī. 368 pp.. Beirut: ʿĀlam al-Kutub, 2001.
Subjects: Fatwas
72. Ibn Rajab, ʿAbd al-Raḥmān ibn Aḥmad (1336-1393). Aḥkām al-Ikhtilāf fī Ruʾyat Hilāl Dhī al-Ḥijjah. Edited by ʿAbd Allāh ibn ʿAbd al-ʿAzīz al-Jibrīn. 69 pp.. Makkah: Dār ʿĀlam al-Fawāʾid, 1422.
Uniform Title: Risālah fī Ruʾyat Hilāl Dhī al-Ḥijjah
Subjects: Fatwas/Fiqh
73. Ibn Taymīyah, Aḥmad ibn ʿAbd al-Ḥalīm (1263-1328). Le haschich et l'extase. Translated by Yahya Michot. x, 200 pp.. Beirut: Les éditions Albouraq, 2001.
Series: Fetwas d'Ibn Taymiyya, 3
Notes: Various excerpts translated from Majmūʿ al-Fatāwá, edited by ʿAbd al-Raḥmān ibn Muḥammad ibn Qāsim.
Uniform Title: Majmūʿ al-Fatāwá
Subjects: Fatwas
74. Ibn al-Naqqāsh, Shams al-Dīn Abū Umāmah Muḥammad ibn ʿAlī al-Dakkālī al-Miṣrī (1320-1362). Kitāb al-Madhammah fī Istiʿmāl Ahl al-Dhimmah. Edited by Saʿd ibn Ḥusayn ʿUthmān. 140 pp.. [Egypt]: [s.n.], 1989.
Uniform Title: Kitāb al-Madhammah fī Istiʿmāl Ahl al-Dhimmah
Subjects: Christianity and Judaism/Fatwas
75. Ibn Taymīyah, Aḥmad ibn ʿAbd al-Ḥalīm (1263-1328). Aḍwāʾ min Fatāwá Shaykh al-Islām Ibn Taymīyah fī al-ʿAqīdah. Collected by Ṣāliḥ ibn Fawzān ibn ʿAbd Allāh al-Fawzān. 2 vols.. al-Dammām: Dār Ibn al-Jawzī, 1424 [2003].
Notes: Extracted from Majmūʿ Fatāwá Shaykh al-Islām Ibn Taymīyah.
Uniform Title: Fatāwá
Subjects: Fatwas/Islam--Sunni
76. Ibn Taymīyah, Aḥmad ibn ʿAbd al-Ḥalīm (1263-1328). Fatāwá al-Nisāʾ min Kitāb Majmūʿ al-Fatāwá. Edited by al-Dānī ibn Munīr Āl Zahwī. 302 pp.. Beirut: al-Maktabah al-ʿAṣrīyah lil-Ṭibāʿah wa-al-Nashr, 2003.
Subjects: Fatwas
77. al-Baʿlī, Badr al-Dīn Muḥammad ibn ʿAlī (d.1376). Shifāʾ al-ʿAlīl fī Ikhtiṣār Ibṭāl al-Taḥlīl. Edited by ʿAlī ibn Muḥammad al-ʿImrān. 177 pp.. Mecca: Dār ʿĀlam al-Fawāʾid lil-Nashr wa-al-Tawzīʿ, 1424 [2003 or 2004].
Series: Āthār Shaykh al-Islām Ibn Taymīyah wa-Mā Laḥiqahā min Aʿmāl, 10
Notes: Abridgment of Bayān al-Dalīl ʿalá Buṭlān al-Taḥlīl, by Ibn Taymīyah, Aḥmad ibn ʿAbd al-Ḥalīm (1263-1328).
Uniform Title: Shifāʾ al-ʿAlīl fī Ikhtiṣār Buṭlān al-Taḥlīl
Subjects: Fatwas/Fiqh
78. Ibn Taymīyah, Aḥmad ibn ʿAbd al-Ḥalīm (1263-1328). Jāmiʿ al-Masāʾil: al-Majmūʿah al-Khāmisah. Edited by Muḥammad ʿUzayr Shams. 428 pp.. Mecca: Dār ʿĀlam al-Fawāʾid lil-Nashr wa-al-Tawzīʿ, 1429 [2008].
Series: Āthār Shaykh al-Islām Ibn Taymīyah wa-Mā Laḥiqahā min Aʿmāl, 9
Uniform Title: Jāmiʿ al-Masāʾil
Subjects: Fatwas/Islam--Sunni
79. Ibn Taymīyah, Aḥmad ibn ʿAbd al-Ḥalīm (1263-1328). Fatāwá al-Ṣalāh. Edited by ʿAlī Aḥmad ʿAbd al-ʿĀl al-Ṭahṭāwī. 624 pp.. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmīyah, 2003.
Subjects: Fatwas
80. al-Ṭarsūsī, Najm al-Dīn Ibrāhīm ibn ʿAlī (1320-ca.1356). al-Fatāwá al-Ṭarsūsīyah aw Anfaʿ al-Wasāʾil ilá Taḥrīr al-Masāʾil. Edited by Muṣṭafá Muḥammad Khafājī and Maḥmūd Ibrāhīm. 355 pp.. Cairo: Maṭbaʿat al-Sharq, 1926.
Uniform Title: Anfaʿ al-Wasāʾil ilá Taḥrīr al-Masāʾil
Subjects: Fatwas
81. Ibn Taymīyah, Aḥmad ibn ʿAbd al-Ḥalīm (1263-1328). al-Masāʾil wa-al-Ajwibah, wa-fīhā "Jawāb Suʾāl Ahl al-Raḥbah". Edited by Abū ʿAbd Allāh Ḥusayn ibn ʿUkāshah. 348 pp.. Cairo: al-Fārūq al-Ḥadīthah lil-Ṭibāʿah wa-al-Nashr, 2004.
Series: Min Turāth Shaykh al-Islām Ibn Taymīyah,
Notes: Includes Ikhtiyārāt Shaykh al-Islām Ibn Taymīyah, by Ibn Qudāmah al-Maqdisī, Muḥammad ibn Aḥmad ibn ʿAbd al-Hādī (ca.1306-1344), and Tarjamat Shaykh al-Islām Ibn Taymīyah, by al-Dhahabī, Shams al-Dīn Muḥammad ibn Aḥmad (1274-1348).
Uniform Title: al-Masāʾil wa-al-Ajwibah
Subjects: Fatwas/Islam--Sunni
82. al-Baʿlī, ʿAlāʾ al-Dīn ʿAlī ibn Muḥammad al-Ḥanbalī (ca.1350-1401). al-Qawāʿid. Edited by ʿĀyiḍ ibn ʿAbd Allāh ibn ʿAbd al-ʿAzīz Āl ʿAzīz al-Shahrānī and Nāṣir ibn ʿUthmān ibn ʿUmayr al-Ghāmidī. 3 vols.. al-Riyāḍ: Maktabat al-Rushd, 2002.
Series: Silsilat al-Rushd lil-Rasāʾil al-Jāmiʿīyah, 91
Uniform Title: al-Qawāʿid wa-al-Fawāʾid al-Uṣūlīyah wa-mā Yataʿallaq bihā min al-Aḥkām al-Farʿīyah
Subjects: Fiqh/Fatwas
83. Ibn Taymīyah, Aḥmad ibn ʿAbd al-Ḥalīm (1263-1328). Fatāwá Islāmīyah li-Qaḍāyā Muʿaṣirah ʿinda Shaykh al-Islām Ibn Taymīyah: Dirāsah fī al-Thaqāfah al-Fiqhīyah. Collected by Muntaṣir Maḥmūd Mujāhid. 322 pp.. Jiddah: al-Dār al-Saʿūdīyah lil-Nashr wa-al-Tawzīʿ, 2003.
Uniform Title: Majmūʿ al-Fatāwá
Subjects: Fatwas
84. Ibn Taymīyah, Aḥmad ibn ʿAbd al-Ḥalīm (1263-1328). al-Mustadrak ʿalá Majmūʿ Fatāwá Shaykh al-Islām Aḥmad ibn Taymīyah Qaddas Allāh Rūḥah. Edited by Muḥammad ibn ʿAbd al-Raḥmān ibn Muḥammad ibn Qāsim. 5 vols.. [al-Riyāḍ?]: Muḥammad ibn ʿAbd al-Raḥmān ibn Muḥammad ibn Qāsim, 1418 [1997].
Uniform Title: Majmūʿ al-Fatāwá
Subjects: Fatwas
85. al-Subkī, Taqī al-Dīn Abū al-Ḥasan ʿAlī ibn ʿAbd al-Kāfī ibn Tammām (1284-1355). Fatāwá al-Subkī fī Furūʿ al-Fiqh al-Shāfiʿī. Edited by Muḥammad ʿAbd al-Salām Shāhīn. 2 vols.. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmīyah, 2004.
Uniform Title: Fatāwá al-Subkī
Subjects: Fatwas/Fiqh
86. Ibn Taymīyah, Aḥmad ibn ʿAbd al-Ḥalīm (1263-1328). al-Fatāwá al-ʿIrāqīyah: Yashtamil Hādhā al-Kitāb ʿalá Miʾat Masʾalah fī Mukhtalaf ʿUlūm al-Sharīʿah. Edited by ʿAbd Allāh ʿAbd al-Ṣamad al-Muftī. 2 vols.. Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 2004.
Subjects: Fatwas
87. Ibn Taymīyah, Aḥmad ibn ʿAbd al-Ḥalīm (1263-1328). Un Dieu hésitant?. Translated by Yahya Michot. vi, 37 pp.. Beirut: Les éditions Albouraq, 2004.
Series: Écrits spirituels d'Ibn Taymiyya, 1
Notes: Arabic text included on pp. 30-36. The Arabic text is reproduced from vol. 18, pp. 129-135, of Majmūʿ al-Fatāwá of Ibn Taymīyah edited by ʿAbd al-Raḥmān ibn Muḥammad ibn Qāsim.
Uniform Title: Majmūʿ al-Fatāwá
Subjects: Fatwas/Islam--Sunni
88. Ibn Taymīyah, Aḥmad ibn ʿAbd al-Ḥalīm (1263-1328). Mardin: Hégire, fuite du péché et "demeure de l'Islam". Translated by Yahya Michot. xii, 176 pp.. Beirut: Les éditions Albouraq, 2004.
Series: Fetwas d'Ibn Taymiyya, 4
Notes: Translation of four texts from Majmūʿ al-Fatāwá of Ibn Taymīyah edited by ʿAbd al-Raḥmān ibn Muḥammad ibn Qāsim: vol. 28, pp. 240-241; vol. 18, pp. 279-284; vol. 28, pp. 216-217; and vol. 28, pp. 210-213.
Uniform Title: Majmūʿ al-Fatāwá
Subjects: Fatwas/Islam--Sunni
89. Ibn Taymīyah, Aḥmad ibn ʿAbd al-Ḥalīm (1263-1328). Le statut des moines. Translated by Nasreddin Lebatelier. Beirut: El-Safīna, 1997.
Series: Fetwas d'Ibn Taymiyya, 2
Uniform Title: Rubbān al-Ghāriqīn fī Qatl Ruhbān Tībḥirīn
Subjects: Fatwas/Islam--Sunni
90. Ibn Taymīyah, Aḥmad ibn ʿAbd al-Ḥalīm (1263-1328). Mawsūʿat Fatāwá al-Imām Ibn Taymīyah fī al-Muʿāmalāt wa-Aḥkām al-Māl. Edited by ʿAlī Jumʿah. 3 vols.. Cairo: Dār al-Salām lil-Ṭibāʿah wa-al-Nashr wa-al-Tawzīʿ wa-al-Tarjamah, 2005.
Subjects: Fatwas
91. al-Nawawī, Muḥyī al-Dīn Abū Zakariyyā Yaḥyá ibn Sharaf (1233-1277). Fatāwá al-Imām al-Nawawī. Edited by Aḥmad Ḥasan Jābir. 240 pp.. Cairo: al-Maktab al-Islāmī li-Iḥyāʾ al-Turāth, 2004.
Uniform Title: al-Masāʾil al-Manthūrah
Subjects: Fatwas
92. Ibn Taymīyah, Aḥmad ibn ʿAbd al-Ḥalīm (1263-1328). al-Kīlānīyah. Edited by Muḥammad ibn Riyāḍ al-Aḥmad al-Atharī. 136 pp.. Beirut: ʿĀlam al-Kutub, 2005.
Subjects: Fatwas
93. Ibn Taymīyah, Aḥmad ibn ʿAbd al-Ḥalīm (1263-1328). Majmūʿ Fatāwá Shaykh al-Islām Aḥmad Ibn Taymīyah. Edited by ʿAbd al-Rahmān ibn Muḥammad ibn Qāsim. 35 vols.. Riyadh: Maṭābiʿ al-Riyāḍ, 1961-1966.
Notes: Publisher varies: vols. 31-35 published by Maṭbaʿat al-Ḥukūmah.
Uniform Title: Majmūʿ al-Fatāwá
Subjects: Fatwas
94. al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn ʿAbd al-Raḥmān ibn Abī Bakr (1445-1505). al-Ḥāwī lil-Fatāwī fī al-Fiqh wa-ʿUlūm al-Tafsīr wa-al-Ḥadīth wa-al-Uṣūl wa-al-Naḥw wa-al-Iʿrāb wa-Sāʾir al-Funūn. vol. 1: 401 pp.. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmīyah, 1975.
Notes: al-Ṭabʿah al-thāniyah.
Uniform Title: al-Ḥāwī lil-Fatāwá
Subjects: Fatwas
95. Ibn Taymīyah, Aḥmad ibn ʿAbd al-Ḥalīm (1263-1328). Bayān al-Dalīl ʿalá Buṭlān al-Taḥlīl. Edited by Fayḥān ibn Shālī ibn ʿAtīq al-Muṭayrī. 673 pp.. al-Madīnah: Maktabat Aḍwāʾ al-Manār lil-Nashr wa-al-Tawzīʿ, and Damanhūr: Maktabat Līnah lil-Nashr wa-al-Tawzīʿ, 1996.
Notes: al-Ṭabʿah al-thāniyah.
Uniform Title: Bayān al-Dalīl ʿalá Buṭlān al-Taḥlīl
Subjects: Fatwas/Fiqh
96. al-Sulamī, ʿIzz al-Dīn ʿAbd al-ʿAzīz ibn ʿAbd al-Salām al-Dimashqī (1181 or 2-1262). Fatāwá Sulṭān al-ʿUlamāʾ al-ʿIzz ibn ʿAbd al-Salām 577-660 H. Edited by Muṣṭafá ʿĀshūr. 160 pp.. Cairo: Maktabat al-Qurʾān, 1987.
Uniform Title: Fatāwá
Subjects: Fatwas
97. al-Sulamī, ʿIzz al-Dīn ʿAbd al-ʿAzīz ibn ʿAbd al-Salām al-Dimashqī (1181 or 2-1262). al-Fatāwá al-Mawṣilīyah. Edited by Iyād Khālid al-Ṭabbāʿ. 168 pp.. Beirut: Dār al-Fikr al-Muʿāṣir, and Damascus: Dār al-Fikr, 1999.
Series: Muʾallafāt al-Imām al-ʿIzz ibn ʿAbd al-Salām, 14
Uniform Title: al-Fatāwá al-Mawṣilīyah
Subjects: Fatwas
98. al-Sulamī, ʿIzz al-Dīn ʿAbd al-ʿAzīz ibn ʿAbd al-Salām al-Dimashqī (1181 or 2-1262). Kitāb al-Fatāwá. Edited by ʿAbd al-Raḥmān ibn ʿAbd al-Fattāḥ. 203 pp.. Beirut: Dār al-Maʿrifah, 1986.
Notes: The editor mistakenly identifies the work as "al-Fatāwá al-Miṣrīyah" on p. 26.
Uniform Title: al-Fatāwá al-Mawṣilīyah
Subjects: Fatwas
99. Ibn Qāḍī al-Jabal, Aḥmad ibn al-Ḥasan (d. 1370). Fatāwá fī al-Ghināʾ. Edited by Ḥamad ibn ʿAbd al-ʿAzīz al-Ḍuwayyān. 52 pp.. al-Riyāḍ: Dār Ṭaybah lil-Nashr wa-al-Tawzīʿ, 1988.
Uniform Title: al-Kalām ʿalá Masʾalat al-Samāʿ
Subjects: Fatwas/Music
100. Ibn Taymīyah, Aḥmad ibn ʿAbd al-Ḥalīm (1263-1328). Fatwá fī al-Qiyām wa-al-Alqāb. Edited by Ṣalāḥ al-Dīn al-Munajjid. 79 pp.. Beirut: Dār al-Kutub al-Jadīd, 1963.
Series: Rasāʾil wa-al-Nuṣūṣ, 3
Uniform Title: Fatwá fī al-Qiyām wa-al-Alqāb
Subjects: Fatwas

 

 

<< Previous 50 hits  51-100 of 129  Next 29 hits >>