The University of Chicago Library
Mamluk Secondary Bibliography
Mamluk Bibliography Online
Author OROR
Title OROR
Subject
Language
Maximum number of hits per page:

Authors Browse | Subjects Browse

Records found: 1

  1-1 of 1  

 

 

1. Ferrer i Mallol, Maria Teresa. "El consolat de mar i els consolats d'ultramar, instrument i manifestació de l'expansió del comerç català." In L'expansió catalana a la Mediterrània a la Baixa Edat Mitjana, Actes del séminaire/seminari organitzat per la Casa de Velázquez (Madrid) i la Institució Milà i Fontanals (CSIC, Barcelona), Edited by Ferrer i Mallol, Maria Teresa//Coulon, Damien, 53-79. Barcelona, 20 April 1998. Barcelona: Consell superior d'investigacions científiques, Institució Milà i Fontanals, Departament d'estudis medievals, 1999.
Series: Anuario de estudios medievales: annex, 36
Subjects: Foreign relations

 

 

  1-1 of 1