The University of Chicago Library
Mamluk Secondary Bibliography
Mamluk Bibliography Online
Author OROR
Title OROR
Subject
Language
Maximum number of hits per page:

Authors Browse | Subjects Browse

Records found: 50

  1-50 of 50  

 

 

1. Murshidī, Jihād, Jāmiʿ ʿulūm al-Ḥadīth ʿinda al-Ḥāfiẓ Ibn Rajab al-Ḥanbalī : iʿlal akhbār, qawāʿid muṣṭalaḥ, jarḥ wa-taʿdīl. Edited by al-Rabbāṭ, Khālid. 3 vols.. Fayoum: Dār al-Falāḥ lil-Baḥth al-ʿIlmī wa-Taḥqīq al-Turāth, 2009.
Subjects: Religion--Hadith/Individuals--Ibn Rajab
2. Aẓīm ābādī, Muḥammad Shams al-Ḥaqq, ʿAwn al-maʿbūd : sharḥ Sunan Abī Dāwūd wa-maʿahu maʻa Sharḥ al-Imām al-Ḥāfiẓ Shams al-Dīn Ibn Qayyim al-Jawzīyah.. 1. Edited by ʿAbd Allāh Maḥmūd Muḥammad ʿUmar. 9 vols.. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmīyah, 2009.
Subjects: Religion--Hadith/Individuals--Ibn Qayyim al-Jawziyah
3. Kattani, Samir, Arbaʿūn ḥadīthan fī al-ʿadl : dirāsah fī al-khalfīyah al-adabīyah wa-al-akhlāqīyah li-mafhūm al-muṣṭalaḥ (ʿadl) fī al-turāth al-adabī al-ʿArabī bi-anwāʿih. 1. Ibn Ḥajar al-Haythamī, Aḥmad ibn Muḥammad (1503-1566). 479 p.. Baghdad/Beirut: Manshūrāt al-Jamal, 2012.
Subjects: Religion--Hadith/Individuals--Ibn Hajar al-Haythami
4. ʻAshshā, Samar, Fawḥ al-rayāḥīn fī sharḥ Riyāḍ al-ṣāliḥīn. 4 vols.. Damascus: al-Dār al-Qayyimah lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ, 2015.
Subjects: Religion--Hadith/Individuals--Nawawī
5. Hādī, ʻIṣām Mūsá, al-Maqṣad al-arshad ilá ṣaḥīḥ al-Adab al-mufrad lil-Imām al-Bukhārī li-Muḥammad Nāṣir al-Dīn al-Albānī. 720. Jubail: Dār al-Ṣiddīq lil-Nashr, 2015.
Subjects: Religion--Hadith
6. Azharī, Usāmah al-Sayyid Maḥmūd, Kitāb al-mawḍūʻāt li-ibn al-Jawzī fī mīzān al-ḥuffāẓ wa-nuqqād al-Ḥadīth. 142. [United Arab Emirates]: Dār al-Faqīh lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ, 2014.
Series: Silsilat al-Ajzāʼ al-Ḥadīthīyah al-Azharīyah, 1
Subjects: Religion--Hadith
7.
8. Ṣāliḥ, ʻUmar Makkī Ṣaghīr, al-Ṣināʻah al-Ḥadīthīyah ʻinda Ibn al-Mulaqqin (723-804 H) fī kitābihi al-Tawḍīḥ li-sharḥ al-Jāmiʻ al-Ṣaḥīḥ: dirāsah muqāranah. 260. Amman: Dār ʻAmmār lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ, 2013.
Subjects: Religion--Hadith
9. Muḥammad, Muḥammad ʻAbd al-Bāqī, al-Fawāʼid al-Ḥadīthīyah lil-Imām al-Dhahabī fī kitābihi Siyar aʻlām al-nubalāʼ. Introduction by: Saʻd Saʻd Jāwīsh. 3 vols. Medina: Dār al-Maymanah lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ, 2017.
Subjects: Religion--Hadith
10. Ṣāʻidī, Saʻūd ibn ʻĪd ibn ʻUmayr, Zawāʼid al-aḥādīth al-wāridah fī Faḍāʼil al-ṣaḥābah fī kitāb al-Maṭālib al-ʻālīyah lil-Ḥāfiẓ Aḥamd ibn ʻAlī ibn Ḥajar al-ʻAsqalānī (t 852H) ʻalá al-aḥādīth al-wāridah fī faḍāʼil al -ṣaḥābah fī al-kutub al-tisʻah wa-Musnadayy Abī Bakr al-Bazzār wa-Abī Yaʻlá al-Mawṣilī, wa-al-maʻājim al-thalāthah li-Abī al-Qāsim al-Ṭabarānī wa-al-mustadrak ʻalayhā jamʻ wa-dirāsah. 188. Medina: al-Mamlakah al-ʻArabīyah al-Saʻūdīyah, Wizarat al-Taʻlīm al-ʻĀlī, al-Jāmiʻah al-Islāmīyah bi-al-Madīnah al-Munawwarah, ʻImādat al-Baḥth al-ʻIlmī, 2015.
Series: Silsilat al-kutub wa-buḥūth al-muḥaKKamah, 29
Subjects: Religion--Hadith
11. Blecher, Joel, "For Sultans, Students, and Scholars." In Said the Prophet of God: Hadith Commentary Across a Millennium. 49-64. Oakland: University of California Press, 2018.
Subjects: Religion--Hadith
12. Blecher, Joel, "Rivalry and Revision in the Manuscript Age." In Said the Prophet of God: Hadith Commentary Across a Millennium. 65-79. Oakland: University of California Press, 2018.
Subjects: Religion--Hadith
13. Blecher, Joel, "Oratory in the Shade of the Sultan's Garden." In Said the Prophet of God: Hadith Commentary Across a Millennium. 80-97. Oakland: University of California Press, 2018.
Subjects: Religion--Hadith
14. Blecher, Joel, "Gatekeepers of the Law." In Said the Prophet of God: Hadith Commentary Across a Millennium. 98-110. Oakland: University of California Press, 2018.
Subjects: Religion--Hadith
15. Blecher, Joel, "Mysteries of the Thresholds." In Said the Prophet of God: Hadith Commentary Across a Millennium. 111-128. Oakland: University of California Press, 2018.
Subjects: Religion--Hadith
16. Blecher, Joel, "The Art of Concision." In Said the Prophet of God: Hadith Commentary Across a Millennium. 129-139. Oakland: University of California Press, 2018.
Subjects: Religion--Hadith
17. Blecher, Joel, Said the Prophet of God: Hadith Commentary Across a Millennium. 271. Oakland: University of California Press, 2018.
Subjects: Religion--Hadith
18. Ṣidqī, ʻĀrif Ṣāliḥ, Tahdhīb Sharḥ Aḥādīth abwāb mukhtārah min kitābay Fatḥ al-bārī wa-Sharḥ al-Nawawī ʻalá Ṣaḥīḥ Muslim. 325. Dammam: Maktabat al-Mutanabbī, 2017.
Subjects: Religion--Hadith
19. Saʻd, ʻAbd Allāh ibn ʻAbd al-Raḥmān, al-Mufaṣṣal fī sharh al-Mūqiẓah lil-Ḥāfiẓ Shams al-Dīn Abī ʻAbd Allāh Muḥammad ibn Aḥmad ibn ʻUthmān ibn Qāymāz al-Dhahabī, 673-748 H. 608. Riyadh: Dār al-Tawḥīd lil-Nashr, 2018.
Subjects: Individuals--Dhahabī/Religion--Hadith
20. Barghash, ʻAjāj ʻAwdah, Manhaj al-Imām Abī al-Saʻūd fī al-tarjīḥ fī Tafsīrih: Irshād al-ʻaql al-salīm ilá mazāyā al-Kitāb al-Karīm, dirāsah taʼṣīlīyah taṭbīqīyah. 862. Beirut: Dār al-Muqtabas, 2018.
Subjects: Religion--Hadith
21. Bākhshawayn, Hayfāʼ bint Aḥmad ibn Saʻīd, al-Ārāʼ al-uṣulīyah fī al-amr wa-al-nahy lil-Imām al-Kirmānī fī kitābihi al-Kawākib al-Darārī fī sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī: dirāsah taʼṣīlīyah taṭbīqīyah. 380. Dammam: Maktabat al-Mutanabbī, 2017.
Subjects: Religion--Hadith
22.
23. Ṭanṭāwī, ʻĀdil Muḥammad ʻAlī, al-Masāʼil al-Naḥwīyah wa-al-Ṣarfīyah fī Zahr al-Rubá ʻalá al-Mujtabá lil-Imām al-Suyūṭī, t 911 H. 349. Cairo: al-Maktabah al-Azharīyah lil-Turāth, 2019.
Subjects: Religion--Hadith/Individuals--Suyūṭī
24. Sindī, Muḥammad ibn ʻAbd al-Hādī, Fatḥ al-Wadūd bi-Sharḥ Sunan Abī Dāwūd. 8 vols.. Dubai: Jāʼizat Dubayy al-Duwalīyah lil-Qurʼān al-Karīm, Waḥdat al-Buḥūth wa-al-Dirāsāt, 2017.
Series: Silsilat Dirāsāt al-Sunnah al-Nabawīyah,
Subjects: Religion--Hadith
25. Qabāwah, Fakhr al-Dīn, Iʻrāb Kitāb Riyāḍ al-Ṣāliḥīn: lil-Imām Yaḥyá ibn Sharaf al-Nawawī al-Mutawaffá sanat 676. 1101. Beirut: Maktabat Lubnān Nāshirūn, 2018.
Subjects: Religion--Hadith/Literature
26. Blecher, Joel. ""Usefulness without Toil": Al-Ṣuyūṭī and the Art of Concise ḥadīth Commentary." In Al-Suyūṭī, a Polymath of the Mamlūk Period: Proceedings of the Themed Day of the First Conference of the School of Mamlūk Studies (Ca' Foscari University, Venice, June 23, 2014), First Conference of the School of Mamlūk Studies, Edited by Antonella Ghersetti, 182-200. Ca' Foscari University, Venice, June 23, 2014. Leiden ; Boston: Brill, 2016.
Series: Islamic History and Civilization, 138
Notes: See online: https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xna&AN=1393484&site=ehost-live&scope=site
Subjects: Individuals--Suyuti/Religion--Hadith
27. Ḥasanayn, Ramaḍān, Manhaj Shaykh al-Islām Ibn Taymiyah fī tawthīq mutūn al-Sunnah. Pp. 288. Cairo: Dār al-Āfāq al-ʿArabīyah, 2019.
Subjects: Individuals--Ibn Taymiyah/Religion--Hadith
28. Sharafī, Muḥammad ibn Mubārak, al-Mukhtaṣar sharḥ Nukhbat al-fikr fī muṣṭalaḥ ahl al-athar lil-Ḥāfiẓ Aḥmad ibn ʻAli ibn Ḥajar al-ʻAsqalānī. Pp. 183. Riyadh: Dār al-ʿAqīdah lil-Nashr wa-al-Tawzīʾ, 2019.
Subjects: Individuals--Ibn Hajar/Religion--Hadith
29. ʿUmarī, Sulṭān ibn ʿAbd Allāh, al-Fawāʾid al-mukhtārah min kitāb Fatḥ al-Bārī. 937 pp. Jedda: Dār al-Awrāq lil-Nashr wa-al-Tawzīʿ, 2019.
Series: Fawāʾid al-kutub, 3
Subjects: Individuals--Ibn Hajar al-Asqalani/Religion--Hadith
30. Masʿī, Nūr al-Dīn ʿAbd al-Salām., Qawāʿid rafʿ al-ikhtilāf bayna al-Aḥādīth al-Nabawīyah ʿinda al-Imām Ibn Qayyim al-Jawzīyah: dirāsah ḥadīthīyah uṣūlīyah..naẓarīyah taṭbīqīyah. 822 pp.. Kuwait: Maktabat al-Imām al-Dhahabī lil-Nashr wa-al-Tawzīʿ, 2020.
Subjects: Individuals--Ibn Qayyim al-Jawziyah/Religion--Hadith
31. Gharaibeh, Mohammad, "The Buldāniyyāt of as-Saḫāwī (d. 902/1497). A Case Study of Knowledge Specialization and Knowledge Brokerage in the field of Ḥadīţ Collections." In History and Society during the Mamluk Period (1250–1517): Studies of the Annemarie Schimmel Institute for Advanced Study II. Edited by Stephan Conermann. 87-106. Göttingen: Bonn University Press, 2016.
Series: Mamluk Studies, 12
Subjects: Historiography/Individuals--Sakhawi/Religion--Hadith
32. Makhlūf, Aḥmad Nabawī Aḥmad, Taʿaqqubāt al-Ḥāfiẓ Ibn Ḥajar al-ʿAsqalānī fī kitābihi Fatḥ al-bārī ʿalá al-Imām Abī Jaʿfar al-Dāwudī (t 402 H) ṣāḥib kitāb al-Naṣīḥah (alladhī huwa awwal sharḥ Maghribī li-Ṣaḥīḥ al-Bukhārī wa-thānī sharḥ ʿalá al-iṭlāq baʿda sharḥ al-Khaṭṭābī). 726 pp.. Cairo: Dār al-Salām lil-Ṭibāʿah wa-al-Nashr wa-al-Tawzīʿ wa-al-Tarjamah, 2020.
Notes: Ph.D. Dissertation
Subjects: Individuals--Ibn Hajar al-Asqalani/Religion--Hadith
33. al-Muḥammadī, ʿAbd al-Qādir, ʿAbqarīyat al-Ḥāfiẓ al-Mizzī fī kitābihi Tahdhīb al-kamāl. Pp. 179. Beirut: Dār al-Muqtabas, 2019.
Subjects: Individuals--Mizzi/Religion--Hadith
34. Ṣaqʿūb, Manṣūr ibn Muḥammad ibn ʿAbd Allāh, al-Ḥulal al-bahīyah sharḥ al-Arbaʿīn al-Nawawīyah. Pp. 334. Medina: Dār al-ʿAqīdah lil-Nashr wa-al-Tawzīʿ, 2018.
Subjects: Individuals--Nawawi/Religion--Hadith
35. Jabūrī, ʿUmar Ḥasan Rashīd, Khaṣāʾiṣ al-taʿbīr al-Nabawī fī kitāb al-Ṣabīḥ lil-Birmāwī (t: 831 H.). Pp. 379. Amman: Dār Ghaydāʾ lil-Nashr wa-al-Tawzīʿ, 2021.
Notes: Available online: https://platform.almanhal.com/Reader/Book/236353
Subjects: Individuals--Birmawi/Literature--Rhetoric/Religion--Hadith/
36. Ismāʿīl, Sāmī Muḥammad Yūsuf, Qāḍī Badr al-Dīn ibn Jamāʿah al-mutawaffá sanat (733H) wa-juhūduhu fī al-ḥadīth wa-ʿulūmih. Pp. 758. Beirut: Dār al-Muqtabas, 2019.
Subjects: Individuals--Ibn Jama'ah/Religion--Hadith
37. Fawzī, Ḥasan, al-Imām al-Dhahabī wa-manhajuhu fī naqd matn al-ḥadīth. Pp. 816. Damascus: Dār al-Qalam, 2020.
Subjects: Individuals--Dhahabi/Religion--Hadith
38. al-Ṭanṭāwī, Hāniʾ Muḥammad ʿAlī, Bughyat dhawī al-fiṭan wa-al-qiyam fī takhrīj aḥādīth Īqāẓ al-himam. Pp. 292. Cairo: ʿIlm li-Iḥyāʾ al-Turāth wa-al-Khidmāt al-Raqmīyah, 2019.
Subjects: Individuals--Ibn Ata Allah/Religion--Hadith
39. Ibn Himmāt al-Dimashqī, Shams al-Dīn Muḥammad ibn Ḥasan, "al-Tankīt wa-al-Ifādah fī takhrīj aḥādīth khātimat Sifr al-Saʿādah." In Sifr al-saʿādah. 343-486. Cairo: Dār al-Yusr, 2020.
Subjects: Individuals--Firuzabadi/Religion--Hadith
40. Shalabī, Ḥasan ʿAbd al-Munʿim, al-Jāmiʿ fī asbāb al-nuzūl. Pp. 568. Beirut: Muʾassasat al-Risālah Nāshirūn, 2011.
Notes: This includes material from al-ʿUjāb fī bayān al-asbāb by Ibn Ḥajar al-ʿAsqalānī and Lubāb al-Nuqūl by Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī.
Subjects: Individuals--Ibn Hajar al-Asqalani/Individuals--Suyuti/Religion--Qur'anic Studies/Religion--Hadith
41. ʿAwwāmah, Muḥyī al-Dīn Muḥammad, al-Ziyādāt al-iṣṭilāḥīyah ʿinda al-Dhahabī wa-Ibn Ḥajar ʿalá Ibn al-Ṣalāḥ. Pp. 224. Jeddah: Dār al-Minhāj lil-Nashr wa-al-Tawzīʿ, 2020.
Subjects: Individuals--Dhahabi/Individuals--Ibn Hajar/Religion--Hadith/Scholarship
42. Misbāḥ, Sāyir ibn Hulayyil, compiler and editor. Fawāʾid Ibn Ḥajar al-ʿAsqalānī min Fatḥ al-Bārī, wa-fīhi fawāʾid. Pp. 988. Riyadh: Dār al-Ḥaḍārah lil-Nashr wa-al-Tawzīʿ, 2020.
Subjects: Individuals--Ibn Hajar al-Asqalani/Religion--Hadith
43. Çelik, Taha, "Nevevî'nin Ahkâm Hadisleri Yazımı ve Şâfıî Doktrini Merkezli Fıkhu'l-Hadis Anlayışı." In İslam İlim Geleneğinde Nevevî. Edited by Nail Okuyucu. 383-418. Istanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları ; İSAM Yayınları, 2022.
Series: Türkiye Diyanet Vakfı yayınları, 1067; İSAM yayınları, 242; İlmi araştırmalar dizisi, 99
Subjects: Individuals--Nawawi/Religion--Fiqh/Religion--Hadith
44. Topgül, Enes, "Nevevî'nin Hadis Usûlü Alanındaki Eserleri ve Literatüre Katkısı." In İslam İlim Geleneğinde Nevevî. Edited by Nail Okuyucu. 419-470. Istanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları ; İSAM Yayınları, 2022.
Series: Türkiye Diyanet Vakfı yayınları, 1067; İSAM yayınları, 242; İlmi araştırmalar dizisi, 99
Subjects: Individuals--Nawawi/Religion--Fiqh/Religion--Hadith
45. Acet, Semih, "Nevevî ve Müslim Şerhi." In İslam İlim Geleneğinde Nevevî. Edited by Nail Okuyucu. 471-512. Istanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları ; İSAM Yayınları, 2022.
Series: Türkiye Diyanet Vakfı yayınları, 1067; İSAM yayınları, 242; İlmi araştırmalar dizisi, 99
Subjects: Individuals--Nawawi/Religion--Hadith
46. Karagözoǧlu, Mustafa Macit, "Nevevî'nin el-Müsnedü's-sahîh Şerhinin Çağdaş Hadis Tartışmalarındaki Yeri." In İslam İlim Geleneğinde Nevevî. Edited by Nail Okuyucu. 513-536. Istanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları ; İSAM Yayınları, 2022.
Series: Türkiye Diyanet Vakfı yayınları, 1067; İSAM yayınları, 242; İlmi araştırmalar dizisi, 99
Subjects: Individuals--Nawawi/Religion--Hadith
47. Beyler, Muhammed, "Nevevî'nin Sahîh-i Buhârî Üzerindeki Mesaisi." In İslam İlim Geleneğinde Nevevî. Edited by Nail Okuyucu. 537-584. Istanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları ; İSAM Yayınları, 2022.
Series: Türkiye Diyanet Vakfı yayınları, 1067; İSAM yayınları, 242; İlmi araştırmalar dizisi, 99
Subjects: Individuals--Nawawi/Religion--Hadith
48. Yıldız, Fahreddin, "Nevevî'nin el-Erbaûn'u ve Kırk Hadis Literatüründeki Yeri." In İslam İlim Geleneğinde Nevevî. Edited by Nail Okuyucu. 585-646. Istanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları ; İSAM Yayınları, 2022.
Series: Türkiye Diyanet Vakfı yayınları, 1067; İSAM yayınları, 242; İlmi araştırmalar dizisi, 99
Subjects: Individuals--Nawawi/Religion--Hadith
49. Koca, Suat, "Dindarlığın İhyası İçin Klasik Bir Rehber: Riyâzü's-sâlihîn." In İslam İlim Geleneğinde Nevevî. Edited by Nail Okuyucu. 647-724. Istanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları ; İSAM Yayınları, 2022.
Series: Türkiye Diyanet Vakfı yayınları, 1067; İSAM yayınları, 242; İlmi araştırmalar dizisi, 99
Subjects: Individuals--Nawawi/Religion--Hadith
50. Altuntaş, Mustafa Celil, "Riyâzü's-sâlihîn'in Sonraki Literatüre Etkisi Bağlamında Osmanlı'da ve Yakın Dönemde Nevevî Okuryazarlığı." In İslam İlim Geleneğinde Nevevî. Edited by Nail Okuyucu. 725-760. Istanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları ; İSAM Yayınları, 2022.
Series: Türkiye Diyanet Vakfı yayınları, 1067; İSAM yayınları, 242; İlmi araştırmalar dizisi, 99
Subjects: Individuals--Nawawi/Religion--Hadith

 

 

  1-50 of 50