The University of Chicago Library
Mamluk Primary Bibliography
Mamluk Bibliography Online
Author OROR
Title OROR
Subject
Language
Maximum number of hits per page:

Authors Browse | Subjects Browse

Records found: 1


* If you can't see the diacritics correctly, please see Configuring Browsers for Unicode.

  1-1 of 1  

 

 

1. Hasistejnsky z Lobkovic, Jan (1450-1517). Putování k Svatému hrobu. Edited by Ferdinand Strejček. xxxii, 119 pp.. Prague: Nákladem České akademie Císare Františka Josefa pro vedy, slovesnost a umení, 1902.
Series: Sbírka pramenuv ku poznání literárního zivota v čechách, na morave a v slezsku, Skupina 1., rada 2., Číslo 4.
Uniform Title: Putování k Svatému hrobu
Subjects: Travels

 

 

  1-1 of 1