The University of Chicago Library
Mamluk Primary Bibliography
Mamluk Bibliography Online
Author OROR
Title OROR
Subject
Language
Maximum number of hits per page:

Authors Browse | Subjects Browse

Records found: 1


* If you can't see the diacritics correctly, please see Configuring Browsers for Unicode.

  1-1 of 1  

 

 

1. Anonymous (fl. 1458). "Beschrijving van middelnederlandsche en andere handschriften die in Engeland bewaard worden. " Verslagen en mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde (1897): 373-502.
Notes: On pp. 403-432, edition of "Die Peregrinatie van Jherusalem." Edited by Karel de Flou and Edw. Gailliard. Article title given as it appears on p. 381. On p. 373, the title reads "Derde verslag bij de Koninklijke Vlaamsche Academie ingediend door Karel de Flou en Edw. Gailliard, werkende leden der Academie, houdende opgave en beschrijving der handschriften en boeken door hen, op last van het Belgisch Staatsbestuur en op aanzoek van gezegde Academie, in Engeland onderzocht, ten jare 1896."
Uniform Title: Die Peregrinatie van Jherusalem
Subjects: Travels

 

 

  1-1 of 1