The University of Chicago Library


WORKFORM Book long
PCNUMBER 0
AUTHOR Tiyek, Münevver
AUTHROLE
ARTICLETITLE Bir Mektubun Serüveni, Zehebî'nin İbn Teymiyye'ye Yazdığı Varsayılan Mektubu: en-Nasîhatü'z-Zehebiyye li-İbn Teymiyye [The Adventure of a Letter, al-Dhahabī's Assumed Letter to Ibn Taymiyya: al-Nasīha al-Dhahabiyya li-Ibn Taymiyya]
2NDAUTHOR Halil İbrahim Hançabay, Muhammad Enes Buluş, and Mustafa Taş
2NDAUTHROLE Edited by
BOOKTITLE Memlükler Dönemi İlim Geleneği (13.-14. Yüzyıllar)
JOURNALNAME
CONFTITLE
MEETINGDATE
MEETINGPLACE
EDITION
SCALE
SUBSIDAUTHOR
SUBSIDAUTHROLE
PUBPLACE Istanbul
PUBLISHER Istanbul University Press
PUBDATE 2023
JOURNALVOLUME
JOURNALISSUE
PAGESEXTENT 261-290
SERIESTITLE
SERIESVOLUME
LANGUAGE English; Turkish
NOTES See online: https://doi.org/10.26650/B/AA07AA25.2023.010.10
AUTHORSIMPLE tiyek munevver; basoglu, hasan tuncay; hancabay, halil ibrahim, muhammad enes bulus, and mustafa tas
CALLNUMCHECKED checked/ILL/asy
SUBJECT Individuals--Dhahabi/Individuals--Ibn Taymiyah/Religion--Doctrines
TITLESIMPLE memlukler donemi fikih hadis iliskisinde bir donum noktasi ; memlukler donemi ilim gelenegi yuzyillar
SEEOTHERNAME