The University of Chicago Library
Mamluk Primary Bibliography
Mamluk Bibliography Online
Author OROR
Title OROR
Subject
Language
Maximum number of hits per page:

Authors Browse | Subjects Browse

Records found: 14


* If you can't see the diacritics correctly, please see Configuring Browsers for Unicode.

  1-14 of 14  

 

 

1. al-Qarāfī, Shihāb al-Dīn Aḥmad ibn Idrīs (d.1285). "al-Ajwibah al-Fākhirah ʿan al-Asʾilah al-Fājirah. " Bāja'chī'zādah, ʿAbd al-Raḥmān ibn Salīm (d. ca. 1904). In al-Fāriq bayn al-Makhlūq wa-al-Khāliq. 2-265. Cairo: Maṭbaʿat al-Taqaddum and Maṭbaʿat al-Mawsūʿāt, 1322 [1904].
Notes: On the margin of al-Fāriq.
Uniform Title: al-Ajwibah al-Fākhirah ʿan al-Asʾilah al-Fājirah
Subjects: Christianity and Judaism
2. al-Qarāfī, Shihāb al-Dīn Aḥmad ibn Idrīs (d.1285). "al-Qawāʿid al-Thalāthūn fī ʿIlm al-ʿArabīyah li-Shihāb al-Dīn al-Qarāfī al-Mutawaffá Sanat 682 H. " Ādāb al-Rāfidayn 12, (1980): 209-242.
Notes: Edited by Ṭāhā Muḥsin.
Uniform Title: al-Qawāʿid al-Thalāthūn fī ʿIlm al-ʿArabīyah
Subjects: Language
3. al-Qarāfī, Shihāb al-Dīn Aḥmad ibn Idrīs (d.1285). al-Ajwibah al-Fākhirah ʿan al-Asʾilah al-Fājirah. Edited by Bakr Zakī ʿAwaḍ. 482 pp.. Cairo: Kulliyat Uṣūl al-Dīn, 1986.
Series: Silsilat Muqāranat Adyān, 1
Uniform Title: al-Ajwibah al-Fākhirah ʿan al-Asʾilah al-Fājirah
Subjects: Christianity and Judaism
4. al-Qarāfī, Shihāb al-Dīn Aḥmad ibn Idrīs (d.1285). al-Dhakhīrah. Edited by ʿAbd al-Wahhāb ʿAbd al-Laṭīf and ʿAbd al-Samīʿ Aḥmad Imām. Vol.1: 535 pp.. Cairo: al-Jāmiʿah al-Azharīyah - Kulliyat al-Sharīʿah, 1961.
Series: Min Mawsūʿāt al-Fiqh al-Islāmī,
Uniform Title: al-Dhakhīrah
Subjects: Fiqh
5. al-Qarāfī, Shihāb al-Dīn Aḥmad ibn Idrīs (d.1285). al-Istighnāʾ fī Aḥkām al-Istithnāʾ. Edited by Ṭāhā Muḥsin. 790 pp.. Baghdad: Wizārat al-Awqāf wa-al-Shuʾūn al-Dīnīyah and Maṭbaʿat al-Irshād, 1982.
Series: Iḥyāʾ al-Turāth al-Islāmī, 49
Uniform Title: al-Istighnāʾ fī Aḥkām al-Istithnāʾ
Subjects: Language
6. al-Qarāfī, Shihāb al-Dīn Aḥmad ibn Idrīs (d.1285). al-ʿIqd al-Manẓūm fī al-Khuṣūṣ wa-al-ʿUmūm. Edited by Muḥammad ʿAlawī Binnaṣr. 2 vols.. Morocco: Wizārat al-Awqāf wa-al-Shuʾūn al-Islāmīyah, 1997.
Uniform Title: al-ʿIqd al-Manẓūm fī al-Khuṣūṣ wa-al-ʿUmūm
Subjects: Fiqh
7. al-Qarāfī, Shihāb al-Dīn Aḥmad ibn Idrīs (d.1285). al-Furūq aw Anwār al-Burūq fī Anwāʾ al-Furūq. Edited by Khalīl al-Manṣūr. 4 vols.. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmīyah, 1998.
Notes: On the margin: Idrār al-Shurūq ʿalá Anwāʾ al-Furūq, by Ibn al-Shāṭṭ, Qāsim ibn ʿAbd Allāh (1245 or 6-1323); and Tahdhīb al-Furūq wa-al-Qawāʿid al-Sanīyah fī al-Asrār al-Fiqhīyah, by al-Mālikī, Muḥammad ʿAlī Ḥusayn (1870-1948).
Uniform Title: Anwār al-Burūq fī Anwāʾ al-Furūq
Subjects: Fiqh
8. al-Qarāfī, Shihāb al-Dīn Aḥmad ibn Idrīs (d.1285). al-Iḥkām fī Tamyīz al-Fatāwá ʿan al-Aḥkām wa-Taṣarrufāt al-Qāḍī wa-al-Imām. Edited by Maḥmūd ʿArnūs. xiii, 82 pp.. [Cairo]: Maktab Nashr al-Thaqāfah al-Islāmīyah, 1938.
Uniform Title: al-Iḥkām fī Tamyīz al-Fatāwá ʿan al-Aḥkām wa-Taṣarrufāt al-Qāḍī wa-al-Imām
Subjects: Fatwas
9. al-Qarāfī, Shihāb al-Dīn Aḥmad ibn Idrīs (d.1285). Sharḥ Tanqīḥ al-Fuṣūl fī Ikhtiṣār al-Maḥṣūl fī al-Uṣūl. Edited by Ṭāhā ʿAbd al-Raʾūf Saʿd. xv, 463 pp.. Cairo: Maktabat al-Kullīyāt al-Azharīyah and Dār al-Fikr, 1973.
Notes: Commentary on Tanqīḥ al-Fuṣūl fī Ikhtiṣār al-Maḥṣūl, by the author.
Uniform Title: Sharḥ Tanqīḥ al-Fuṣūl fī Ikhtiṣār al-Maḥṣūl
Subjects: Fiqh
10. al-Qarāfī, Shihāb al-Dīn Aḥmad ibn Idrīs (d.1285). Nafāʾis al-Uṣūl fī Sharḥ al-Maḥṣūl. Edited by ʿĀdil Aḥmad ʿAbd al-Mawjūd and ʿAlī Muḥammad Muʿawwaḍ. 9 vols.. Ṣaydā and Beirut: al-Maktabah al-ʿAṣrīyah, and Makkah: Maktabat Nizār Muṣṭafá al-Bāz, 1999.
Notes: Third printing. Commentary on al-Maḥṣūl fi Uṣūl al-Fiqh, by al-Rāzī, Fakhr al-Dīn Muḥammad ibn ʿUmar (1149 or 50-1210).
Subjects: Fiqh
11. al-Qarāfī, Shihāb al-Dīn Aḥmad ibn Idrīs (d.1285). al-Umnīyah fī Idrāk al-Nīyah. 64 pp.. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmīyah, 1984.
Uniform Title: al-Umnīyah fī Idrāk al-Nīyah
Subjects: Islam--Sunni
12. al-Qarāfī, Shihāb al-Dīn Aḥmad ibn Idrīs (d.1285). al-Iḥkām fī Tamyīz al-Fatāwá ʿan al-Aḥkām wa-Taṣarrufāt al-Qāḍī wa-al-Imām. Edited by ʿAbd al-Fattāḥ Abū Ghuddah. 338 pp.. Aleppo: Maktab al-Maṭbūʿāt al-Islāmīyah, and Beirut: Dār al-Bashāʾir al-Islāmīyah, 1995.
Notes: First edition: 1967.
Uniform Title: al-Iḥkām fī Tamyīz al-Fatāwá ʿan al-Aḥkām wa-Taṣarrufāt al-Qāḍī wa-al-Imām
Subjects: Fatwas
13. al-Qarāfī, Shihāb al-Dīn Aḥmad ibn Idrīs (d.1285). al-Furūq aw Anwār al-Burūq fī Anwāʾ al-Furūq. 1. Edited by ʿUthmān, Muḥammad. 4 vols.. Cairo: Maktabat al-Thaqāfah al-Dīnīyah, 2009.
Notes: And with it is: Idrār al-Shurūq ʿalá Anwāʾ al-Furūq, by Ibn al-Shāṭṭ, Qāsim ibn ʿAbd Allāh (1245 or 6-1323)
Subjects: Fiqh
14. al-Qarāfī, Shihāb al-Dīn Aḥmad ibn Idrīs (d.1285). Kitāb al-khaṣāʾiṣ (Khaṣāʾiṣ fī al-naḥw). 1. Edited and introduced by Ṭāhā Muḥsin ʿAbd al-Raḥmān; Kiyān Aḥmad Ḥāzim Yaḥyā. 262 pp.. Beirut: Dār al-Madār al-Islāmī, 2013.
Notes: Original title: Khaṣāʾiṣ fī al-naḥw
Subjects: Language

 

 

  1-14 of 14