The University of Chicago Library
Mamluk Primary Bibliography
Mamluk Bibliography Online
Author OROR
Title OROR
Subject
Language
Maximum number of hits per page:

Authors Browse | Subjects Browse

Records found: 1


* If you can't see the diacritics correctly, please see Configuring Browsers for Unicode.

  1-1 of 1  

 

 

1. Kabátnik, Martin (d.1503). Martina Kabátníka Cesta z čech do Jerusalema a Kaira r. 1491-92. Edited by Justin Václav Prášek (b.1853). xxiv, 39 pp.. Prague: Nákladem České akademie Císare Františka Josefa pro vedy, slovesnost a umení, 1894.
Series: Sbírka pramenuv ku poznání literárního zivota v Čechách, na Morave a v Slezsku, Skupina 1, rada 2, číslo 1
Uniform Title: Cesta
Subjects: Travels

 

 

  1-1 of 1