The University of Chicago Library
Mamluk Primary Bibliography
Mamluk Bibliography Online
Author OROR
Title OROR
Subject
Language
Maximum number of hits per page:

Authors Browse | Subjects Browse

Records found: 200


* If you can't see the diacritics correctly, please see Configuring Browsers for Unicode.

  1-50 of 200  Next 50 hits >>

 

 

1. Ibn Qayyim al-Jawzīyah, Muḥammad ibn Abī Bakr (1292-1350). "Kitāb Hidāyat al-Ḥayārá fī Ajwibat al-Yahūd wa-al-Naṣārá. " Bāja'chī'zādah, ʿAbd al-Raḥmān ibn Salīm (d. ca. 1904). In al-Fāriq bayn al-Makhlūq wa-al-Khāliq. 265-408, 2-119. Cairo: Maṭbaʿat al-Taqaddum and Maṭbaʿat al-Mawsūʿāt, 1322 [1904].
Notes: On the margin of al-Fāriq and of Dhayl Kitāb al-Fāriq.
Uniform Title: Hidāyat al-Ḥayārá fī Ajwibat al-Yahūd wa-al-Naṣārá
Subjects: Christianity and Judaism
2. Ibn Qayyim al-Jawzīyah, Muḥammad ibn Abī Bakr (1292-1350). "Kitāb Zād al-Maʿād fī Hady Khayr al-ʿIbād. " al-Zurqānī, Muḥammad ibn ʿAbd al-Bāqī (1645-1710). In Sharḥ al-Imām al-ʿAllāmah Muḥammad ibn ʿAbd al-Bāqī al-Zurqānī al-Mālikī ʿalá al-Mawāhib al-Ladunīyah lil-ʿAllāmah al-Qasṭallānī. 8 vols.. Cairo: al-Maṭbaʿah al-Azharīyah al-Miṣrīyah, 1325-1328 [1907-1910].
Notes: On the margin of the Sharḥ.
Uniform Title: Zād al-Maʿād fī Hady Khayr al-ʿIbād
Subjects: Islam--Sunni/Individuals--Muhammad
3. Ibn Qayyim al-Jawzīyah, Muḥammad ibn Abī Bakr (1292-1350). "Fuṣūl li-Ibn al-Qayyim -- fī al-Qiyās. " Edited by Muḥibb al-Dīn al-Khaṭīb. In al-Qiyās fī al-Sharʿ al-Islāmī wa-Ithbāt annahu lam Yarid fī al-Islām Naṣṣ Yukhālif al-Qiyās al-Ṣaḥīḥ. 75-229. Cairo: al-Maṭbaʿah al-Salafīyah wa-Maktabatuha, 1346 [1928].
Uniform Title: Aʿlām al-Muwaqqiʿīn ʿan Rabb al-ʿĀlamīn
Subjects: Fiqh
4. Ibn Qayyim al-Jawzīyah, Muḥammad ibn Abī Bakr (1292-1350). "Fuṣūl li-Ibn al-Qayyim -- fī al-Qiyās. " Edited by Muḥibb al-Dīn al-Khaṭīb. In al-Qiyās fī al-Sharʿ al-Islāmī wa-Ithbāt annahu lam Yarid fī al-Islām Naṣṣ Yukhālif al-Qiyās al-Ṣaḥīḥ. 51-152. Cairo: al-Maṭbaʿah al-Salafīyah wa-Maktabatuha, 1385 [1965].
Notes: Third printing. Second printing in 1375 [1955].
Uniform Title: Aʿlām al-Muwaqqiʿīn ʿan Rabb al-ʿĀlamīn
Subjects: Fiqh
5. Ibn Qayyim al-Jawzīyah, Muḥammad ibn Abī Bakr (1292-1350). "Fuṣūl fī al-Qiyās. " Edited by ʿAbd al-Fattāḥ Maḥmūd ʿUmar. In Risālatān fī Maʿná al-Qiyās. 91-228. Amman: Dār al-Fikr, 1987.
Uniform Title: Aʿlām al-Muwaqqiʿīn ʿan Rabb al-ʿĀlamīn
Subjects: Fiqh
6. Ibn Qayyim al-Jawzīyah, Muḥammad ibn Abī Bakr (1292-1350). "Asmāʾ Muʾallafāt Ibn Taymīyah. " Majallat al-Majmaʿ al-ʿIlmī al-ʿArabī (Dimashq) 28, 3 (1953): 371-395.
Notes: Edited by Ṣalāḥ al-Dīn al-Munajjid. "Istidrāk" on p. 509.
Uniform Title: Asmāʾ Muʾallafāt Ibn Taymīyah
Subjects: Individuals--Ibn Taymiyah
7. Ibn Qayyim al-Jawzīyah, Muḥammad ibn Abī Bakr (1292-1350). al-Ṭuruq al-Ḥukmīyah fī al-Sīyasah al-Sharʿīyah. Edited by Muḥammad Jamīl Ghāzī. xxiii, 483 pp.. Cairo: Maṭbaʿat al-Madanī, 1977.
Uniform Title: al-Ṭuruq al-Ḥukmīyah fī al-Sīyasah al-Sharʿīyah
Subjects: Fiqh/Political Theory
8. Ibn Qayyim al-Jawzīyah, Muḥammad ibn Abī Bakr (1292-1350). Badāʾiʿ al-Fawāʾid. Edited by Aḥmad ʿAbd al-Salām. 4 vols. in 2. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmīyah, 1994.
Uniform Title: Badāʾiʿ al-Fawāʾid
Subjects: Language/Fiqh
9. Ibn Qayyim al-Jawzīyah, Muḥammad ibn Abī Bakr (1292-1350). al-Amthāl fī al-Qurʾān al-Karīm. Edited by Saʿīd Muḥammad Namir al-Khaṭīb. 287 pp.. Beirut: Dār al-Maʿrifah, 1983.
Uniform Title: al-Amthāl fī al-Qurʾān
Subjects: Qur'anic Studies
10. Ibn Qayyim al-Jawzīyah, Muḥammad ibn Abī Bakr (1292-1350). Sharḥ al-Qaṣīdah al-Nūnīyah. Edited by Muḥammad Khalīl Harās. 2 vols.. Cairo: Maṭbaʿat al-Imām, [n.d.].
Uniform Title: Sharḥ al-Qaṣīdah al-Nūnīyah
Subjects: Literature/Islam--Sunni
11. Ibn Qayyim al-Jawzīyah, Muḥammad ibn Abī Bakr (1292-1350). al-Kāfīyah al-Shāfīyah fī al-Intiṣār lil-Firqah al-Nājīyah: al-Qaṣīdah al-Nūnīyah. Edited by ʿAbd Allāh ibn Muḥammad al-ʿUmayr. 422 pp.. al-Riyāḍ: Dār Ibn Khuzaymah, 1996.
Uniform Title: al-Kāfīyah al-Shāfīyah fī al-Intiṣār lil-Firqah al-Nājīyah
Subjects: Literature/Heresiography
12. Ibn Qayyim al-Jawzīyah, Muḥammad ibn Abī Bakr (1292-1350). Kitāb ʿUddat al-Ṣābirīn wa-Dhakhīrat al-Shākirīn. 319 pp.. Cairo: al-Maktabah al-Salafīyah, 1340 [1921-1922].
Uniform Title: ʿUddat al-Ṣābirīn wa-Dhakhīrat al-Shākirīn
Subjects: Islam--Sunni/Ethics
13. Ibn Qayyim al-Jawzīyah, Muḥammad ibn Abī Bakr (1292-1350). ʿUddat al-Ṣābirīn wa-Dhakhīrat al-Shākirīn. Edited by Zakarīyā ʿAlī Yūsuf. 248 pp.. Cairo: Maṭbaʿat al-Imām, [n.d.].
Uniform Title: ʿUddat al-Ṣābirīn wa-Dhakhīrat al-Shākirīn
Subjects: Islam--Sunni/Ethics
14. Ibn Qayyim al-Jawzīyah, Muḥammad ibn Abī Bakr (1292-1350). Aʿlām al-Muwaqqiʿīn ʿan Rabb al-ʿĀlamīn. 4 vols.. Cairo: Idārat al-Ṭibāʿah al-Munīrīyah, [n.d.].
Uniform Title: Aʿlām al-Muwaqqiʿīn ʿan Rabb al-ʿĀlamīn
Subjects: Fiqh/Islam--Sunni
15. Ibn Qayyim al-Jawzīyah, Muḥammad ibn Abī Bakr (1292-1350). Aʿlām al-Muwaqqiʿīn ʿan Rabb al-ʿĀlamīn. Edited by ʿAbd al-Raḥmān al-Wakīl. 4 vols.. Cairo: Dār al-Kutub al-Ḥadīthah, 1969.
Uniform Title: Aʿlām al-Muwaqqiʿīn ʿan Rabb al-ʿĀlamīn
Subjects: Fiqh/Islam--Sunni
16. Ibn Qayyim al-Jawzīyah, Muḥammad ibn Abī Bakr (1292-1350). Aʿlām al-Muwaqqiʿīn ʿan Rabb al-ʿĀlamīn. Edited by Ṭāhā ʿAbd al-Raʾūf. 4 vols.. Cairo: Maktabat al-Kullīyāt al-Azharīyah, 1968.
Uniform Title: Aʿlām al-Muwaqqiʿīn ʿan Rabb al-ʿĀlamīn
Subjects: Fiqh/Islam--Sunni
17. Ibn Qayyim al-Jawzīyah, Muḥammad ibn Abī Bakr (1292-1350). Kitāb al-Fawāʾid al-Mushawwiq ilá ʿUlūm al-Qurʾān wa-ʿIlm al-Bayān. Edited by Muḥammad Badr al-Dīn al-Naʿsānī. 264 pp.. Cairo: Maṭbaʿat al-Saʿādah, 1327 [1909].
Notes: Reprinted by Dār al-Kutub al-ʿIlmīyah.
Uniform Title: Kitāb al-Fawāʾid al-Mushawwiq ilá ʿUlūm al-Qurʾān wa-ʿIlm al-Bayān
Subjects: Qur'anic Studies/Language
18. Ibn Qayyim al-Jawzīyah, Muḥammad ibn Abī Bakr (1292-1350). al-Fawāʾid. 224 pp.. Cairo: Idārat al-Ṭibāʿah al-Munīrīyah, 1344 [1925].
Uniform Title: al-Fawāʾid
Subjects: Islam--Sunni
19. Ibn Qayyim al-Jawzīyah, Muḥammad ibn Abī Bakr (1292-1350). al-Fawāʾid. Edited by Zakarīyā ʿAlī Yūsuf. 208 pp.. Cairo: Maṭbaʿat al-ʿĀṣimah, [n.d.].
Uniform Title: al-Fawāʾid
Subjects: Islam--Sunni
20. Ibn Qayyim al-Jawzīyah, Muḥammad ibn Abī Bakr (1292-1350). Ḥādī al-Arwāḥ ilá Bilād al-Afrāḥ. Edited by Maḥmūd Ḥasan Rabīʿ. 340 pp.. Cairo: Maktabat wa-Maṭbaʿat Muḥammad ʿAlī Ṣubayḥ wa-Awlādih, 1962.
Uniform Title: Ḥādī al-Arwāḥ ilá Bilād al-Afrāḥ
Subjects: Islam--Sunni
21. Ibn Qayyim al-Jawzīyah, Muḥammad ibn Abī Bakr (1292-1350). Ighāthat al-Lahfān min Maṣāyid al-Shayṭān. Edited by Muḥammad Ḥāmid al-Fiqī. 2 vols.. Cairo: Sharikat Maktabat wa-Maṭbaʿat Muṣṭafá al-Bābī al-Ḥalabī wa-Awlādih, 1939.
Uniform Title: Ighāthat al-Lahfān min Maṣāyid al-Shayṭān
Subjects: Islam--Sunni
22. Ibn Qayyim al-Jawzīyah, Muḥammad ibn Abī Bakr (1292-1350). Ighāthat al-Lahfān min Maṣāyid al-Shayṭān. Edited by Muḥammad Sayyid Kīlānī. 2 vols.. Cairo: Sharikat Maktabat wa-Maṭbaʿat Muṣṭafá al-Bābī al-Ḥalabī wa-Awlādih, 1961.
Uniform Title: Ighāthat al-Lahfān min Maṣāyid al-Shayṭān
Subjects: Islam--Sunni
23. Ibn Qayyim al-Jawzīyah, Muḥammad ibn Abī Bakr (1292-1350). Ijtimāʿ al-Juyūsh al-Islāmīyah ʿalá Ghazw al-Muʿaṭṭilah wa-al-Jahmīyah. Edited by Zakarīyā ʿAlī Yūsuf. 239 pp.. Cairo: Maṭbaʿat al-Imām, [n.d.].
Notes: Reprinted by the same publisher in 176 pp.
Uniform Title: Ijtimāʿ al-Juyūsh al-Islāmīyah ʿalá Ghazw al-Muʿaṭṭilah wa-al-Jahmīyah
Subjects: Heresiography
24. Ibn Qayyim al-Jawzīyah, Muḥammad ibn Abī Bakr (1292-1350). Miftāḥ Dār al-Saʿādah wa-Manshūr wa-Wilāyat al-ʿIlm wa-al-Irādah. Edited by Maḥmūd Ḥasan Rabīʿ. 632 pp.. Cairo: Maktabat al-Azhar, 1939.
Uniform Title: Miftāḥ Dār al-Saʿādah wa-Manshūr wa-Wilāyat al-ʿIlm wa-al-Irādah
Subjects: Islam--Sunni
25. Ibn Qayyim al-Jawzīyah, Muḥammad ibn Abī Bakr (1292-1350). al-Rūḥ li-Ibn al-Qayyim fī al-Kalām ʿalá Arwāḥ al-Amwāt wa-al-Aḥyāʾ bi-al-Dalāʾil min al-Kitāb wa-al-Sunnah wa-al-Āthār wa-Aqwāl al-ʿUlamāʾ. 280 pp.. Cairo: Maktabat wa-Maṭbaʿat Muḥammad ʿAlī Ṣubayḥ wa-Awlādih, 1966.
Uniform Title: al-Rūḥ
Subjects: Islam--Sunni
26. Ibn Qayyim al-Jawzīyah, Muḥammad ibn Abī Bakr (1292-1350). Tafsīr al-Muʿawwidhatayn. Edited by ʿAbd al-Ṣamad Sharaf al-Dīn. xv, 109 pp.. Bombay: al-Dār al-Qayyimah, 1955.
Uniform Title: Tafsīr al-Muʿawwidhatayn
Subjects: Qur'anic Studies
27. Ibn Qayyim al-Jawzīyah, Muḥammad ibn Abī Bakr (1292-1350). Kitāb al-Rūḥ fī al-Kalām ʿalá Arwāḥ al-Amwāt wa-al-Aḥyāʾ bi-al-Dalāʾil min al-Kitāb wa-al-Sunnah wa-al-Āthār wa-Aqwāl al-ʿUlamāʾ al-Akhyār. 448 pp.. Hyderabad: Maṭbaʿat Majlis Dāʾirat al-Maʿārif al-Niẓāmīyah, 1324 [1906].
Uniform Title: al-Rūḥ
Subjects: Islam--Sunni
28. Ibn Qayyim al-Jawzīyah, Muḥammad ibn Abī Bakr (1292-1350). Kitāb al-Rūḥ fī al-Kalām ʿalá Arwāḥ al-Amwāt wa-al-Aḥyāʾ bi-al-Dalāʾil min al-Kitāb wa-al-Sunnah wa-al-Āthār wa-Aqwāl al-ʿUlamāʾ al-Akhyār. Supervised by Muḥammad ʿAbd al-Muʿīd Khān. 18, 460 pp.. Hyderabad: Maṭbaʿat Majlis Dāʾirat al-Maʿārif al-ʿUthmānīyah, 1963.
Uniform Title: al-Rūḥ
Subjects: Islam--Sunni
29. Ibn Qayyim al-Jawzīyah, Muḥammad ibn Abī Bakr (1292-1350). Kitāb al-Ṣalāh wa-Ḥukm Tārikihā wa-Siyāq Ṣalāt al-Nabiy Ṣallá Allāh ʿalayh wa-Sallam min Ḥīn Kān Yukabbir ilá an Yafrugh minhā. 132 pp.. Cairo: Quṣayy Muḥibb al-Dīn al-Khaṭīb, 1391 [1971].
Uniform Title: al-Ṣalāh wa-Ḥukm Tārikihā
Subjects: Fiqh/Islam--Sunni
30. Ibn Qayyim al-Jawzīyah, Muḥammad ibn Abī Bakr (1292-1350). Shifāʾ al-ʿAlīl fī Masāʾil al-Qaḍāʾ wa-al-Qadar wa-al-Ḥikmah wa-al-Taʿlīl. 412 pp.. al-Ṭāʾif: Maktabat al-Maʿārif, and Cairo: Dār al-Kitāb al-ʿArabī, [n.d.].
Uniform Title: Shifāʾ al-ʿAlīl fī Masāʾil al-Qaḍāʾ wa-al-Qadar wa-al-Ḥikmah wa-al-Taʿlīl
Subjects: Islam--Sunni/Heresiography
31. Ibn Qayyim al-Jawzīyah, Muḥammad ibn Abī Bakr (1292-1350). Tafsīr Suwar al-Kāfirūn wa-al-Muʿawwidhatayn. Edited by Muḥammad Hāmid al-Fiqī. 111 pp.. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmīyah, 1949.
Uniform Title: Tafsīr Suwar al-Kāfirūn wa-al-Muʿawwidhatayn
Subjects: Qur'anic Studies
32. Ibn Qayyim al-Jawzīyah, Muḥammad ibn Abī Bakr (1292-1350). Tafsīr al-Muʿawwidhatayn. Edited by Maḥmūd Ghānim Ghayth. 99 pp.. Cairo: Maktabat al-Qāhirah, 1972.
Notes: Reprint of the edition by al-Ṭibāʿah al-Munīrīyah.
Uniform Title: Tafsīr al-Muʿawwidhatayn
Subjects: Qur'anic Studies
33. Ibn Qayyim al-Jawzīyah, Muḥammad ibn Abī Bakr (1292-1350). al-Wābil al-Ṣayyib min al-Kalim al-Ṭayyib. 137 pp.. Cairo: al-Maṭbaʿah al-Salafīyah, 1376 [1956-1957].
Uniform Title: al-Wābil al-Ṣayyib min al-Kalim al-Ṭayyib
Subjects: Islam--Sunni/Hadith
34. Ibn Qayyim al-Jawzīyah, Muḥammad ibn Abī Bakr (1292-1350). Kitāb Shifāʾ al-ʿAlīl fī Masāʾil al-Qaḍāʾ wa-al-Qadar wa-al-Ḥikmah wa-al-Taʿlīl. Edited by Muḥammad Badr al-Dīn Abū Firās al-Naʿsānī al-Ḥalabī. 307 pp.. Cairo: al-Maṭbaʿah al-Ḥusaynīyah al-Miṣrīyah, 1323 [1905-1906].
Uniform Title: Shifāʾ al-ʿAlīl fī Masāʾil al-Qaḍāʾ wa-al-Qadar wa-al-Ḥikmah wa-al-Taʿlīl
Subjects: Islam--Sunni/Heresiography
35. Ibn Qayyim al-Jawzīyah, Muḥammad ibn Abī Bakr (1292-1350). Shifāʾ al-ʿAlīl fī Masāʾil al-Qaḍāʾ wa-al-Qadar wa-al-Ḥikmah wa-al-Taʿlīl. Edited by al-Ḥassānī, Ḥasan ʿAbd Allāh. 646 pp.. Cairo: Dār al-Turāth, 1975.
Uniform Title: Shifāʾ al-ʿAlīl fī Masāʾil al-Qaḍāʾ wa-al-Qadar wa-al-Ḥikmah wa-al-Taʿlīl
Subjects: Islam--Sunni/Heresiography
36. Ibn Qayyim al-Jawzīyah, Muḥammad ibn Abī Bakr (1292-1350). al-Tibyān fī Aqsām al-Qurʾān. Edited by Muḥammad Ḥāmid al-Fiqī. xix, 431 pp.. Cairo: al-Maktabah al-Tijārīyah al-Kubrá, 1933.
Uniform Title: al-Tibyān fī Aqsām al-Qurʾān
Subjects: Qur'anic Studies
37. Ibn Qayyim al-Jawzīyah, Muḥammad ibn Abī Bakr (1292-1350). al-Tibyān fī Aqsām al-Qurʾān. Edited by Ṭāhā Yūsuf Shāhīn. 280 pp.. Cairo: Maktabat Anṣār al-Sunnah al-Muḥammadīyah, 1968.
Uniform Title: al-Tibyān fī Aqsām al-Qurʾān
Subjects: Qur'anic Studies
38. Ibn Qayyim al-Jawzīyah, Muḥammad ibn Abī Bakr (1292-1350). al-Ṭuruq al-Ḥukmīyah fī al-Siyāsah al-Sharʿīyah aw al-Firāsah al-Murḍīyah fī Aḥkām al-Siyāsah al-Sharʿīyah. Edited by Muḥammad Ḥāmid al-Fiqī. 10, 335 pp.. Cairo: Maṭbaʿat al-Sunnah al-Muḥammadīyah, 1953.
Uniform Title: al-Ṭuruq al-Ḥukmīyah fī al-Siyāsah al-Sharʿīyah
Subjects: Fiqh/Political Theory
39. Ibn Qayyim al-Jawzīyah, Muḥammad ibn Abī Bakr (1292-1350). al-Wābil al-Ṣayyib min al-Kalim al-Ṭayyib. Edited by Idārat al-Ṭibāʿah al-Munīrīyah. 208 pp.. Cairo: Maktabat wa-Maṭbaʿat Muḥammad ʿAlī Ṣubayḥ wa-Awlādih, 1952.
Uniform Title: al-Wābil al-Ṣayyib min al-Kalim al-Ṭayyib
Subjects: Islam--Sunni/Hadith
40. Ibn Qayyim al-Jawzīyah, Muḥammad ibn Abī Bakr (1292-1350). al-Furūsīyah. Edited by ʿIzzat al-ʿAṭṭār al-Ḥusaynī. v, 134 pp.. Cairo: Maṭbaʿat al-Anwār, 1941.
Notes: Reprinted by Dār al-Kutub al-ʿIlmīyah.
Uniform Title: al-Furūsīyah
Subjects: Military Science/Fiqh
41. Ibn Qayyim al-Jawzīyah, Muḥammad ibn Abī Bakr (1292-1350). Kitāb Akhbār al-Nisāʾ. 168 pp.. Cairo: Maṭbaʿat al-Taqaddum al-ʿIlmīyah, 1319 [1901].
Uniform Title: Akhbār al-Nisāʾ
Subjects: Economic and Social Texts/Women
42. Ibn Qayyim al-Jawzīyah, Muḥammad ibn Abī Bakr (1292-1350). Akhbār al-Nisāʾ: Ashhar Akhbār al-Nisāʾ fī al-Tārīkh al-ʿArabī. 160 pp.. Beirut: Dār Maktabat al-Ḥayāt, [n.d.].
Uniform Title: Akhbār al-Nisāʾ
Subjects: Economic and Social Texts/Women
43. Ibn Qayyim al-Jawzīyah, Muḥammad ibn Abī Bakr (1292-1350). Aḥkām Ahl al-Dhimmah. Edited by Ṣubḥī al-Ṣāliḥ. 2 vols.. Damascus: Maṭbaʿat Jāmiʿat Dimashq, 1961.
Uniform Title: Aḥkām Ahl al-Dhimmah
Subjects: Fiqh/Christianity and Judaism
44. Ibn Qayyim al-Jawzīyah, Muḥammad ibn Abī Bakr (1292-1350). Sharḥ al-Shurūṭ al-ʿUmarīyah Mujarradan min Kitāb Aḥkām Ahl al-Dhimmah. Edited and selected by Ṣubḥī al-Ṣāliḥ. xi, 264 pp.. Damascus: Maṭbaʿat Jāmiʿat Dimashq, 1961.
Uniform Title: Aḥkām Ahl al-Dhimmah
Subjects: Fiqh/Christianity and Judaism
45. Ibn Qayyim al-Jawzīyah, Muḥammad ibn Abī Bakr (1292-1350). Tuḥfat al-Mawdūd bi-Aḥkām al-Mawlūd. Edited by ʿAbd al-Ḥakīm Sharaf al-Dīn. viii, 190 pp.. Bombay: Sharaf al-Dīn al-Kutubī wa-Awlāduh, 1961.
Uniform Title: Tuḥfat al-Mawdūd bi-Aḥkām al-Mawlūd
Subjects: Fiqh/Economic and Social Texts
46. Ibn Qayyim al-Jawzīyah, Muḥammad ibn Abī Bakr (1292-1350). Kitāb Tuḥfat al-Wadūd bi-Aḥkām al-Mawlūd. 112 pp.. Lahore: al-Maṭbaʿah al-Mawsūmah, [n.d.].
Notes: Includes Risālat al-Kalām ʿalá Sūrat al-Naṣr by Abū al-Faraj ʿAbd al-Raḥmān ibn Rajab (1309-1393).
Uniform Title: Tuḥfat al-Mawdūd bi-Aḥkām al-Mawlūd
Subjects: Fiqh/Economic and Social Texts
47. Ibn Qayyim al-Jawzīyah, Muḥammad ibn Abī Bakr (1292-1350). Akhbār al-Nisāʾ. Edited by ʿAbd al-Majīd Ṭaʿmah Ḥalabī. 180 pp.. Beirut: Dār al-Maʿrifah, 1997.
Uniform Title: Akhbār al-Nisāʾ
Subjects: Economic and Social Texts
48. Ibn Qayyim al-Jawzīyah, Muḥammad ibn Abī Bakr (1292-1350). Rawḍat al-Muḥibbīn wa-Nuzhat al-Mushtāqīn. Edited by Ṣābir Yūsuf. vi, 488 pp.. Cairo: Dār al-Ṣafā, 1973.
Uniform Title: Rawḍat al-Muḥibbīn wa-Nuzhat al-Mushtāqīn
Subjects: Love
49. Ibn Qayyim al-Jawzīyah, Muḥammad ibn Abī Bakr (1292-1350). Rawḍat al-Muḥibbīn wa-Nuzhat al-Mushtāqīn. 464 pp.. Aleppo: Dār al-Waʿy, 1397 [1977].
Uniform Title: Rawḍat al-Muḥibbīn wa-Nuzhat al-Mushtāqīn
Subjects: Love
50. Ibn Qayyim al-Jawzīyah, Muḥammad ibn Abī Bakr (1292-1350). Rawḍat al-Muḥibbīn wa-Nuzhat al-Mushtāqīn. Edited by ʿAbd al-Razzāq al-Mahdī. 420 pp.. Damascus, Beirut: Dār al-Khayr, 1996.
Uniform Title: Rawḍat al-Muḥibbīn wa-Nuzhat al-Mushtāqīn
Subjects: Love

 

 

  1-50 of 200  Next 50 hits >>