The University of Chicago Library


WORKFORM Book long
PCNUMBER 109200
AUTHOR Kopraman, Kâzim Yaşar
AUTHROLE
ARTICLETITLE Memlûkler
2NDAUTHOR Yildiz, Hakki Dursun//Seyithanoglu, Kenan
2NDAUTHROLE edited by
BOOKTITLE Doğuştan günümüze büyük İslâm tarihi
JOURNALNAME
CONFTITLE
MEETINGDATE
MEETINGPLACE
EDITION
SCALE
SUBSIDAUTHOR
SUBSIDAUTHROLE
PUBPLACE Istanbul
PUBLISHER Çag Yayinlari
PUBDATE 1987 or 1989
JOURNALVOLUME 6
JOURNALISSUE
PAGESEXTENT 433-456
SERIESTITLE Temel eserler serisi
SERIESVOLUME 1
LANGUAGE
NOTES Volume title: "Ilk Müslüman Türk devletleri."
AUTHORSIMPLE Kopraman, Kazim Yasar
CALLNUMCHECKED not available in North America (June 18 2004)
SUBJECT General works
TITLESIMPLE Memlukler
SEEOTHERNAME