The University of Chicago Library


WORKFORM Book long
PCNUMBER 101810
AUTHOR Tekindağ, M. C. Şehabeddin
AUTHROLE
ARTICLETITLE Mısır ve Suriye'de kurulmuş Türk devletleri
2NDAUTHOR
2NDAUTHROLE
BOOKTITLE Türk dünyası el kitabı
JOURNALNAME
CONFTITLE
MEETINGDATE
MEETINGPLACE
EDITION
SCALE
SUBSIDAUTHOR
SUBSIDAUTHROLE
PUBPLACE Ankara
PUBLISHER Ayyıldız Matbaası
PUBDATE 1976
JOURNALVOLUME
JOURNALISSUE
PAGESEXTENT 866-875
SERIESTITLE Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü yayınları
SERIESVOLUME 45. Seri I - sayı A5
LANGUAGE
NOTES The book was reprinted in 3 volumes in 1992.
AUTHORSIMPLE Tekindag, M. C. Sehabbeddin
CALLNUMCHECKED DR418.T9/Checked/MB2
SUBJECT General works
TITLESIMPLE Misir ve suriye'de
SEEOTHERNAME